Pogrzeby niestandardowe

Organizacja pochówku marynarzy

Zakład Pogrzebowy Herra dla zainteresowanych organizacją pogrzebów marynarskich wprowadził je do swojej oferty. W Polsce możliwe jest chowanie zmarłych poprzez zatopienie w morzu. Jest to sposób szczególnie rozpowszechniony w środowisku żeglarzy i marynarzy. Ktoś kto przez znaczną część życia był związany z morzem, często wyraża wolę, aby po śmierci spocząć właśnie w jego falach. Podobnie też chowa się osoby zmarłe śmiercią tragiczną na morzu.

pogrzeby niestandardowe

Pogrzeb z ceremoniałem wojskowym

Dla osób pełniących stanowiska państwowe istnieje możliwość zorganizowania specjalnej ceremonii pogrzebowej. Podczas takiej uroczystości asystują żołnierze zawodowi. Po ustaleniu szczegółów z rodziną nasz Zakład przygotuje pochówek z ceremoniałem wojskowym. Pogrzeby te organizowane są dla zmarłych, których dokonania zostały szczególnie zasłużone dla państwa. Ma to na celu w wyjątkowy sposób uczcić ich pamięć.

Pogrzeb poza granicą

Kiedy zachodzi potrzeba zorganizowania pogrzebu poza granicą Polski, Dom Pogrzebowy Herra poleca się do wykonania tej usługi. Po ustaleniu szczegółów i dopełnieniu niezbędnych formalności pracownicy naszej Firmy udadzą się w miejsce, gdzie zostanie zrealizowany pochówek.